Zasady bezpieczenstwa scenariusz

Coraz częściej poruszanym zagadnieniem w terenie BHP jest atex dust extraction, czyli odpylanie zgodnie z poradą ATEX (z angielskiego ATmosphere EXplosible). Dyrektywa ATEX jest dokumentem prawnym Unii Europejskiej, opowiadającym o standardach, jakie muszą dokonać produkty dawane w strefach niebezpiecznych, głównie narażonych na wybuchy.

Obecnie wszystkie urządzenia wyprodukowane na obszarze Unii Europejskiej niebezpieczne powinny być zgodność z poradą ATEX. Przede każdym ATEX narzuca rodzaj użytych materiałów, a jeszcze zastosowaną konstrukcję. Urządzenia wykonujące tą dyrektywę są oznakowane symbolem CE. Za klasyfikację ryzyk i nadawanie oznaczeń dla danego produktu dostępny jest jego producent. Odpylacze są urządzeniami szeroko branymi w sektorze. Głównie służą do czyszczenia drobnych cząstek pyłów. Między innymi używane są przy obróbce metali przy szlifowaniu, wykańczaniu odlewów, piaskowaniu, polerowaniu. Odpylacze bierze się także przy obróbce drewna, a dokładnie przy odciągu pyłów a przy obsłudze materiałów sypkich, głównie proszków chemicznych. Jest cała procedura dotycząca oceny zgodności towarów w układzie bezpieczeństwa wybuchowego. Często takiej oceny dokonuje niezależna jednostka notyfikowana. W toku takiej oceny zgodności powstaje cała dokumentacja techniczna zawierająca między listę dyrektyw, z którym stanowi zgodne urządzenie, listę dokumentów, którą uwzględniono przy produkcji urządzenia. W dokumentacji winnym być więcej zawarte będące informacje: jakość i jakość urządzenia, maksymalna temperatura powierzchni urządzenia, zastosowane zabezpieczenia przeciwwybuchowego. ATEX należy dopasować do warunków konkretnego przedsiębiorstwa i zaczynać na wartość jego zdolności dobrych i logistycznych oraz kadrowych. Koszt stosowania dyrektywy ATEX jest stosunkowo prosty w przyrównaniu do zagrożeń stworzonych przez wybuchy.