Wentylacja budynku

Błędne zainstalowanie odpylania oraz centralnego odkurzania powoduje poważne zagrożenie wybuchem. Dlatego każda instalacja wymaga być przeprowadzona zgodnie z obecnymi normami zamkniętymi w zasadzie ATEX tzw. atex installation.

Identyfikacja i ocena ryzyka wybuchu
Aby wybrać skuteczne formy ochrony instalacji przed początkiem musimy zidentyfikować, a dodatkowo uznać jej najsłabsze punkty. W niniejszym sensu przeprowadzamy tzw. ocenę ryzyka wybuchowego na stanie wykonawczym. Dokument ten posiada dla biura zajmującego się projektem zbiór wszystkich zaleceń. Po ich zastosowaniu do wniosku zostanie opracowana ostateczna ocena ryzyka wybuchowego lub dokument zabezpieczenia przed wybuchem.

Zminimalizowanie ryzyka wybuchu
W obiekcie ograniczenia ryzyka wystąpienia wybuchu, w projektowanych instalacjach, polecane są takie rozwiązania jak: antystatyczne lub przewodzące wkłady dane do filtracji, elektryczne i nieelektryczne wyposażenie z certyfikatem ATEX, dopasowaną aparaturę kontrolną oraz pomiarową, uziemienia.

Minimalizacja skutków wybuchu
Z istoty sprawy nie jest możliwe by do indywidualnego końca wyeliminować ryzyko wybuchu. Stąd te, razem z wymogami obu dyrektywy ATEX, w  instalacjach wykorzystuje się zabezpieczenia przeciwwybuchowe.

Dostawy wdrażania odpylania oraz centralnego odkurzania robione są w trybie „pod klucz”. Znaczy to, iż specjaliści biorą całkowitą odpowiedzialność za kompleksową realizację każdego z stanów inwestycji – od projektu, przez produkcję wszystkich składników systemu, po montaż oraz uruchomienie nowo zamontowanej instalacji.

Oszczędność poprzez optymalizację
Szczególny nacisk został ustawiony na optymalizację instalacji filtrujących pod kątem efektywności energetycznej, a też skuteczności odpylania. Wykonywania te przynoszą spodziewany wynik finansowy, i przede każdym przyczyniają się do ochrony środowiska naturalnego naszego świata.

Skuteczne, a jednocześnie bardzo efektywnie
Materiał filtracyjny jest największy element skutecznej, oraz tymże jedynym sprzyjający naturze element instalacji odpylania oraz centralnego odkurzania. Odpowiednio dobrany zapewnia wysoką czystość odpylonego powietrza nie mając pod uwagę warunków pracy. Tak dlatego inżynierowie za wszystkim razem wybierają to pod kątem danej inwestycji.