W jakich sytuacjach gasic pozar para

Pożary można gasić na kilka sposobów, wszystko zależy jednak od różnych czynników. Wśród nich należy wymienić materiał palny, jego ilość i rozdrobnienie oraz właściwości pożarowe. Znaczenie ma także czas, który upłynął od momentu wzniecenia ognia. W jakich sytuacjach sprawdzi się jednak gaszenie parą wodną?

strefy atexZobacz naszą stronę www

Steam fire extinguishing to gaszenie parą wodną, które polega na rozcieńczeniu palnych gazów w strefie spalania oraz na obniżeniu stężenia tlenu do wartości, w której spalanie staje się niemożliwe. Stężenie tlenu, w którym proces spalania zostaje zahamowany, osiąga się dopiero przy 35% stężeniu pary wodnej w mieszaninie gazów i par w strefie spalania. Warto również dodać, że najlepsze efekty gaśnicze osiąga się przy stosowaniu pary nasyconej, podawanej pod ciśnieniem od 6 do 8 atmosfer.

Pożary, powstające w pomieszczeniach zamkniętych, odznaczających się objętością około 500m3, najczęściej wymagają gaszenia parą wodną. Gdzie jednak najczęściej wykorzystuje się parę wodną do gaszenia pożarów? Bez wątpienia, piana jest niezastąpiona w suszarniach materiałów łatwopalnych oraz suszarniach drewna. Para wodna stosowana jest także do zabezpieczania pożarów w przepompowaniach produktów naftowych, do zabezpieczania kotłów wulkanizacyjnych, kolumn rektyfikacyjnych czy do zabezpieczania pożarów statków. Gaszenie parą sprawdza się też przy gaszeniu pożarów cieczy, których temperatura wynosi co najmniej 60°C. Warto wiedzieć, że gaszenie czy też zabezpieczenie miejsca pożaru z użyciem pary wodnej, będzie tym bardziej skuteczne, im wyższa będzie temperatura zapłonu cieczy. W przypadkach pożarów gazów, para wodna również okazuje się pomocna, jednak wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych o niewielkiej kubaturze. Ponadto, pary wodnej używa się także do ugaszania pożarów ciał stałych, takich jak urządzenia elektryczne czy komputerowe.

Warto pamiętać, że para jako środek gaśniczy, nie może być stosowana na otwartych przestrzeniach. Jednak nie tylko. Pary wodnej nie należy używać w przypadkach, gdy wymagane są duże efekty chłodzenia. Ponadto, pary nie stosuje się też w pomieszczeniach, w których może ona spowodować poparzenia znajdujących się w nich ludzi.

Używając pary wodnej nie wolno jednak zapominać o bezpieczeństwie. Para wodna jest bowiem środkiem, którym można łatwo się poparzyć. Gaszenie parą wodną wiąże się także z ryzykiem zamglenia przestrzeni i zawilgocenia powietrza.