Urzadzenie do pakowania w prozni

Próżniowe pakowanie żywności jest najsilniejszym środkiem na zapewnienie jej przed zepsuciem. Z tej technologii korzystają, zarówno, producenci, kiedy również gospodarstwa domowe. Można poznać akcesoria do pakowania próżniowego, takie jak pakowarki próżniowe, które szczelnie zamykają artykuły w woreczku foliowym, lub w zbiorniku do tego przeznaczonym. Urządzenia te wiążą zgrzewy na stron worka, jednocześnie usuwając powietrze z wnętrza opakowania.

Tak zapakowane artykuły żywnościowe, np. nabiał, mięso, wędliny, ryby, czy artykuły garmażeryjne, mogą być kilkakrotnie dłużej przechowywane, zachowując przy tym zdrową wilgotność, konsystencję, zapach i zapach, i dodatkowo są zabezpieczone przed przedostaniem się do wnętrza opakowania powietrza, bakterii, czy pleśni. Ze powodu na droga działania, można wyodrębnić dwa sposoby pakowarek: komorową i bezkomorową (listwową). Pakowarka komorowa, to urządzenie, w jakiego wnętrzu montuje się worek łącznie z artykułem. Jej szybką wadą jest regulowanie długości czasu odsysania powietrza, dzięki czemu podejmuje się powtarzalność procesu pakowania, i możliwość regulacji poziomu podciśnienia, co jest ważne przy pakowaniu delikatnych produktów. Wadą jest także możliwość użycia w procesie produkcji, znacznie popularnych worków typu PA/PE, co zdecydowanie zmniejsza koszty. Pakowarki komorowe, mogą stanowić następujące funkcje, np. wypełniania opakowania gazem. Na zbytu istnieje znaczny wybór pakowarek komorowych, co powoduje na jej dobrzy dobór, uzależniony od wielkości pakowanych produktów, ich rodzajów, i wielkości. Kierowane są, przede każdym, dla przetwórstwa spożywczego, gastronomii, oraz handlu. W pakowarkach bezkomorowych, worek z danym w produktem, znajduje się na zewnątrz, i do środka, na listwę zgrzewającą, ubiera się koniec worka i dociska pokrywą. Do takiego pakowania bierze się worków, lub folii tzw. moletowanych, które dzięki tłoczonej strukturze, umożliwiają odessanie powietrza. Pakowarki listwowe idą na pakowanie artykułów o ciekawych kształtach, np. bardzo duża kiełbasa. Zaletą istnieje również wiele mniejszy koszt zakupu niż pakowarek komorowych, natomiast wadą niższa wydajność i większe koszty eksploatacji, poprzez stosowanie droższych opakowań. Poświęcone są szczególnie dla małej gastronomii i gospodarstw domowych.