Tlumaczenie nazw lekow

Rejestracja wyrobu medycznego, jak także sprowadzanie nowych leków na zbyt polski, to trudny proces, który wielokrotnie wymaga udziału ekspertów z nowych dziedzin. Jak czytamy w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, kobieta będąca przedsiębiorcą i autoryzowanym przedstawicielem danego produktu ma cel zgłosić produkt do Prezesa Urzędu na co chwila 14 dni przed wprowadzeniem preparatu do obrotu. Dodatkowo, należy złożyć wystarczającą ilość dokumentów składanych wraz ze zgłoszeniem, których dokładną listę można odnaleźć między innymi na części www.urpl.gov.pl, i do jakich należą między innymi:

dowód uiszczenia opłaty za zgłoszenie,
dokument potwierdzający status prawny wnioskodawcy,
wzory oznakowania i instrukcji użytkowania materiału zgłaszanego.

Dodatkowo, w pozycji zawarcia na zbyt polski zagranicznego leku koniecznym jest wprowadzenie, oprócz dokumentu potwierdzającego dopuszczalność produktu do celu, aktualnego tłumaczenia opisu ulotek lub też artykułów na opakowaniu. Kiedy ważna się domyślić, tłumaczenie musi stać sporządzone w technologia prosty i przy zastosowaniu terminologii medycznej, ponieważ jego zastosowanie zazwyczaj dane będzie dokładnemu lekarzowi medycznemu z wiedzami lingwistycznymi, rzadziej przez tłumacza przysięgłego w pomocach z lekarzem medycyny. Ścisła instrukcja, jak powinno dane tłumaczenie wyglądać, jest wydana na kartce Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Owoców Biobójczych. Rejestracja wyrobu medycznego powinna stać poprzedzona nauczeniem się z normami przedstawionymi przez wskazany wyżej urząd. Dzięki czemu będziemy mieli gwarancję, że nasz lek zostanie bez zbędnych opóźnień i ponoszenia dodatkowych opłat wprowadzony na targ.

Koszt sporządzenia tłumaczenia medycznego jest determinowany przez wyspecjalizowane biuro tłumaczeń i zazwyczaj dokonywany w oparciu o przedstawiony dokument, jego masę oraz stopień trudności. Aby dowiedzieć się jaka będzie cena przekładu, właściwie jest skontaktować się z wybranym biurem tłumaczeń. Wycena istnieje w części przypadków dokonywana bezpłatnie.