Systemy zmniejszajace ilosc pylow w powietrzu

Ludzki organizm został zaprojektowany w bardzo inteligentny sposób, nie tylko spełniając swoje główne funkcje, ale także zabezpieczając wnętrze organizmu przed niepożądanymi substancjami i czynnikami. Niestety, matka natura bywa zawodna i chociaż nieźle radzi sobie z oczyszczaniem i filtrowaniem powietrza z zanieczyszczeń przez przepuszczanie go przez jamę nosową, o tyle z mikro zanieczyszczeniami może mieć kłopot.

Dlatego też w fabrykach i hutach, gdzie stale jesteśmy narażeni na działanie takich drobnych cząsteczek zanieczyszczeń, najlepiej nie bronić się przed ich wnikaniem do organizmu, tylko eliminować je zaraz po tym, jak zostaną wytworzone.

Dedusting systems, czyli systemy odpylające powstały właśnie w odpowiedzi na potrzebę oczyszczenia powietrza w pobliżu stanowisk pracy wszystkich osób, które pracują w otoczeniu różnych pyłów i zanieczyszczeń. Chodzi o to, by pracownikom, którzy przebywają w takich warunkach 8 godzin dziennie stworzyć optymalne, godne warunki pracy i nie narażać ich niepotrzebnie na choroby i dolegliwości, które mogą być spowodowane wnikaniem do organizmu mikro zanieczyszczeń.

A Polsce systemy odpylające nie są jeszcze tak popularne jak na Zachodzie, gdzie standardy pracy i wytwarzania produktów są nieco wyższe. Jednak z biegiem czasu i polscy przedsiębiorcy mają coraz większą świadomość tego, jak należy zaaranżować stanowisko pracy, by osiągało ono wymierne efekty. Dziś nie liczą się już tylko zyski, jakie może osiągnąć pracodawca przy pomocy wykwalifikowanego pracownika i dobrej jakości maszyn, ale także to, by pracownik ten miał zapewnione godne warunki pracy i chętniej oraz wydajniej pracował.

Jeśli chodzi o wszelkie zanieczyszczenia, możemy dobrać system odpylający pod względem tego, jaki rodzaj zanieczyszczeń u nas występuje – suche czy wilgotne, toksyczne czy też nie, o stosunkowo dużych czy małych cząsteczkach. Wybieramy też rodzaj systemu w zależności od tego na jakiej powierzchni chcemy go zamontować, lub też jak dużo pyłów produkujemy w ciągu dnia. Na wybór tego systemu warto poświęcić chwilkę, by pracował on dla nas jak najbardziej wydajnie i skutecznie.