Systemair wentylatory przeciwwybuchowe

Oznaczenie EX jest profesjonalnym oznaczeniem, zabezpieczenia przeciwwybuchowego, które stosowane jest dla urządzeń oraz systemów ochronnych albo ich składników i części.

W układzie ze wysokimi różnicami w charakterze bezpieczeństwa w końcach Unii Europejskiej, zapadła decyzja o ujednoliceniu podstawowych zasad w danych krajach członkowskich. Jednolite prawa dały na znacznie popularniejszy oraz mocniejszy przepływ towarów pomiędzy państwami UE. Tak powstała tzw. Dyrektywa Nowego Podejścia, która zaprezentowała się kluczowym rozwiązaniem poprawiającym współpracę pomiędzy krajami członkowskimi. Dla stref zagrożonych wybuchem i urządzeń, które są oddane do robocie w tych strefach należy wspomnieć o dwóch podstawowych zasadach ATEX (z języka francuskiego Atmosphere Explosible): - Dyrektywę 94/9/EU ATEX95 Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej (z dnia 23.03.1994 r.) w zakresie ujednolicenia ustawodawstw krajów członkowskich dotyczących urządzeń, maszyn oraz ochronnych systemów, które wyłożone są do służby w strefach zagrożonych wybuchem, - Dyrektywę 99/92/EC ATEX137 (z dnia 16.12.1999 r.) regulującą minimalne wymagania w terenie ochrony oraz bezpieczeństwa pracowników na znaczeniach, na których potrafi spotkać atmosfera zagrożenia wybuchem. Każde urządzenia EX, winnym być dokładnie oznakowane i przejść szereg testów, jakie trzymają na końcu wyeliminować każdą wadę fabryczną. Dyrektywy Unii Europejskiej, które Polska otrzymała w 2003 roku, ściśle znaczą i uściślają zasady produkcji i nazywania tego gatunku urządzeń. Dobrze na temat Atex znajdziesz tu.