System informatyczny isok

Poprzez wciąż podejmującą się globalizację, a też prowadzącą jej internacjonalizację wszelkich przejawów bycia społecznego, przychodzi do sprawy dostosowywania poszczególnych produktów do lokalnych rynków, na których posiadają one istnień sprzedawane. Realizacji te zużywane są w mało każdych branżach, i w szczególności w przemyśle i segmencie informatycznym. W przypadku wielu wytworów technologicznych, wspomniane dostosowywanie buduje się na lokalizacji oprogramowania.

xl programModuł Kadry i płace - Comarch ERP XL - POLKAS & COMARCH - Systemy ERP

Stanowi to wybór czynności, jaki korzysta za zadanie zaadaptować konkretny materiał do specyfiki danego rynku. Przede każdym umieszcza się ona na studium tak zwanej lokalnej wersji oprogramowania poprzez przetłumaczenie wszystkich zwrotów, a i skonstruowaniu odrębnej dokumentacji, właściwej dla niektórego kraju. Często, obok zwykłych procesów translatorskich, pojawia się potrzeba wprowadzenia odrębnych systemów: metrycznego oraz dotyczącego datowania, jakie będą razem z obecnymi zasadami danego rynku. Proces, który często określany jest symbolem L10n, daje się również do zrealizowania odrębnej wersji strony internetowej danej usługi, tak by poszerzyć jej dostępność o obywateli nowych państw. Są to funkcje bardzo potrzebne, głównie w ciągu zakładania się dużej firmy na kolejne rynki. Aby stały one jednak dokonane w technologia odpowiedzialny i prawidłowy, muszą przestrzegać szereg czynników dotyczących między innymi poszczególnych zwrotów, wykorzystywanych w określonym terenu, i nawet wybranych dialektów. Odpowiednio przeprowadzone procedury nie tylko zwiększą dostępność usługi, ale ponadto będą działać sprzyjająco na wizerunek danego przedsiębiorstwa.