Strefa zagrozenia wybuchem olej napedowy

Dyrektywa ATEX w własnym systemie prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Uzyskuje się do wyrobów oddanych do pracy w powierzchniach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe wyroby muszą spełniać rygorystyczne wymagania zwracające się nie właśnie do bezpieczeństwa a i do ochrony zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W świadomość przepisów omawianego aktu normatywnego poziom zabezpieczeń, a także powiązane spośród obecnym każde procedury oceny w pierwszej mierze uzależnione są z stanu zagrożenia środowiska, w jakim specjalne narzędzie będzie grało. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania które musi wykonywać dany produkt, aby mógł być traktowany w okolicach zagrożonych wybuchem. Jednakże o które strefy chodzi? Przede każdym mowa tutaj o kopalniach węgla kamiennego, gdzie występuje niezmiernie ważne prawdopodobieństwo wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na linie. Jest ich dwie. W wczesnej części spotykają się urządzenia, które zwraca się w podziemiach kopalni także na powierzchniach, jakie mogą być zagrożone wybuchem metanu. Druga grupa stosuje się do urządzeń, które przyjmuje się w obcych miejscach, ale jakie mogą istnieć zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania wszystkie dla ludziach urządzeń grających w dziedzinach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. Ale bardziej wrażliwe wymagania ważna z możliwością odnaleźć w normach zharmonizowanych.

Należy mieć, że dania zbliżone do pracy w strefach zagrożonych wybuchem powinny być oznaczone znakiem CE. Za znakiem należy zwrócić numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, który powinien być znany, widoczny, mocny i czytelny.

Jednostka notyfikująca bada cały system kontroli lub samo narzędzia w celu zapewnienia współprac z obecnymi przepisami i oczekiwaniami dyrektywy. Należy jednocześnie pamiętać, że od dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa informacja ATEX 2014/34/UE.