Spalanie kalorii jazda na rowerze 30 km h

Zapłodnienie pozaustrojowe to technika wspomagania rozrodu i objawowego leczenia niepłodności. ART (ang. Assisted Reproductive Technologies), czyli wspomaganie rozrodu obejmuje kilka innych sposobów, które dokonują się na pokładzie komórkowym. Dostosowuje się spożywa w czasie, gdy nowe formy pomagania nie udały się.

Naukowcy określają zapłodnienie pozaustrojowe miane IVF (ang. In Vitro Fertilization). Jest ostatnie tytuł łaciński. Badania daje się na dwa typy. In vivo to doświadczenia, które działają się w warunkach laboratoryjnych, w organizmu żywego. In vitro to wydarzenia poza organizmem ludzkim ("na szkle"). Zapłodnienie in vitro polega na doprowadzeniu do zapłodnienia komórki jajowej poza ciałem kobiety. W niniejszym przedmiocie zaleca się jej hormony, które sterują procesem owulacji, a wtedy pobiera komórki jajowe i odnosi je z plemnikami (męskimi komórkami rozrodczymi). Cały ten proces dokonuje się w warunkach laboratoryjnych. W okresie, gdy zapłodniona komórka porusza się dzielić, zarodek dostarczany jest do organizmu kobiety, aby mogło przybyć do jego implementacji (zagnieżdżenia) w macicy. Jeśli się to uda - powstaje ciąża, która obecnie dalej prowadzi w system naturalny. W szkole IVF-ET (klasycznej) do zapłodnienia dochodzi samoistnie na specjalnej szalce, na jakiej szukają się komórki jajowe i plemniki (50-100 tysiecy). Stosują się one ze sobą w układu 24 godzin dając kilka zarodków. W współczesnym sensie wytwarza się im warunki podobne do ostatnich jakie panują wewnątrz ludzkiego organizmu. Technologia ta jest znacznie elegancka i inwazyjna. Które są wskazania do zapłodnienia in vitro? Początkowo technologia ta określona była dla dziewczyn z złymi jajowodami. Obecnie tych wskazań jest masa i trzymają również czynnik męski. Zapłodnienie in vitro zwykle lokuje się z czterech etapów. Istnieją zatem stymulacja hormonalna jajników (w punktu produkcji większej miary komórek jajowych), pobranie silnych i kobiecych komórek rozrodczych, zapłodnienie w warunkach laboratoryjnych oraz implantacja zarodka w ciele matki.