Pyly o niskiej granulacji

Produkcyjnym procesom technologicznym towarzyszy emisja zanieczyszczeń pyłowych, szczególnie w trakcie wydobycia surowców, kruszenia, mielenia, mieszania, przesiewania. Obok hałasu, pyły przemysłowe są największe niebezpieczeństwo dla zdrowia chodzących w takim miejscu osób.

Ze powodu na pomysł na stan zdrowia pyły liczymy na: - pyły drażniące, - pyły toksyczne, - pyły alergizujące, - pyły kancerogenne, - pyły zwłókniające. Głównym zajęciem w środowisku emitującym zanieczyszczenia pyłowe jest pewne zapobieganie przez stosowanie wyjątkowej i zbiorowej ochrony przeciwpyłowej. Do ochrony indywidualnej zaliczamy: - półmaski jednokrotnego użytku, - półmaski z wymiennymi filtrami i pochłaniaczami, - maski z wymiennymi filtrami i pochłaniaczami, - hełmy i kaptury ochronne. Zbiorowa ochrona przeciwpyłowa obejmuje: systemy napowietrzająco-wentylujące, stanowiskowe systemy odpylające, wolnostojące dmuchawy i wentylatory. Urządzenia odpylające dzielimy na: odpylacze stare i mokre. Powszechnie wykorzystywane odpylacze to: komory osadnicze, odpylacze z klasą filtracyjną, cyklony i multicyklony, odpylacze elektrostatyczne, odpylacze mokre. Komory osadnicze to niepowtarzalny z najprostszych odpylaczy o niskich kosztach instalacji. Zaletą tego podejścia jest ograniczona skuteczność odpylania, a przeważnie są wprowadzane w wymieszaniu z różnymi odpylaczami. Bardzo bogatą efektywnością działania cechują się odpylacze filtracyjne. Wprowadzane w sektorze ceramicznym i metalurgicznym są jedną z najbogatszych metod odpylania. Odpylacze mokre wykorzystują wodę w końca zneutralizowania wydzielanego pyłu. Efektem ubocznym są ścieki występujące na wynik przenoszenia zanieczyszczeń do cieczy. Szczególne, indywidualne rozwiązania muszą być zastosowane dla stref zagrożonych wybuchem, dla których instalacje odpylające (dedusting installations) muszą posiadać certyfikat ATEX. Wybór urządzenia odpylającego zależny jest od gałęzi przemysłu także od określonego zagrożenia.