Przewody elektryczne a bezpieczenstwo

Bezpieczeństwo jest podstawą w szeroko pojętych, każdych aspektach naszego życia codziennego. Jednak czy codziennie zwracamy uwagę na bezpieczeństwo, obcując z energią elektryczną? Oczywiście, że nie. Przecież nie biegamy codziennie po mieszkaniu, sprawdzając każdorazowo instalację elektryczną i poprawność jej działania.

http://erp.polkas.pl/wybrac-odpowiedni-system-erp-do-fakturowania/


Częściowo za bezpieczeństwo użytkowania, a także poprawnego działania szeroko pojętej instalacji elektrycznej odpowiedzialne są uziemienia. Czym one są?
Przewody ochronne to przewody, które łączą obiekt naelektryzowany z ziemią i w ten sposób ładunek ulega zobojętnieniu. Uziemienie ochronne to ochrona przeciw porażeniu prądem.
Dwa najczęściej stosowane to PE i PEN, czyli PE (przewód ochronny stosowany w nowoczesnych instalacjach typu TNS) oraz PEN (przewód ochronno-neutralny stosowany w instalacjach typu TNC bądź TNCS).
Wadą układu TNC jest to, że przewód PEN spełnia funkcję przewodu neutralnego i ochronnego jednocześnie. Co oznacza nic innego jak to, że przewód ten jest roboczym i w układach jednofazowych płyną przez niego pełne prądy obciążenia, a w trójfazowych układach narażony jest na obciążenia będące skutkiem asymetrii w układzie.
Niezależnie od zastosowanego przewodu, przy pracach z prądem nie ma żartów, trzeba być ostrożnym. Słynne powiedzenie „elektryka prąd nie tyka” niestety w świecie realnym nie ma odzwierciedlenia.
Teraz kiedy już wiesz, jak zadbać o swoje bezpieczeństwo, warto też zapoznać się ze skutkami, jakie niesie jego brak.
Najczęstszym skutkiem nieodpowiedniego zabezpieczenia instalacji bądź jej wadliwego działania jest porażenie prądem.
Czy wiesz, że przepływ prądu w ludzkim ciele o natężeniu powyżej 70 mA jest niebezpieczny dla życia?
Czym może się skończyć porażenie prądem?
W najgorszym wypadku nawet śmiercią, innymi skutkami są zatrzymanie akcji serca, poparzenia, utrata przytomności, skurcze mięśni czy częściowe spalenie tkanek.