Program finansowy rewizor

Symfonia projekt to pakiet, który działa prowadzenie w niewielkich i niewielkich firmach. Stanowi o ważny polski zintegrowany pakiet, który stał napisany zwłaszcza dla środowiska WindowsTM. Oprogramowanie to leczy w zarządzaniu firmy w jej stałej energie w postaci ewidencji i obsługi wydarzeń gospodarczych.

Moduł Finanse i Księgowość obsługuje najważniejsze operacje księgowe (księgowanie dokumentów, bilanse, rozliczenia). Moduł Analizy Finansowe jest zbyt zadanie wspomagać pracę działu finansowo-ekonomicznego przedsiębiorstwa. Aplikacja Środki Trwałe ułatwia w poważnym stopniu prowadzenie ewidencji oraz inwentaryzacji środków trwałych, wartości prawych i niematerialnych. Moduł Kadry i Płace dostarcza do zarządzania wynagrodzeniami oraz danymi typów. Dzięki nim można szybko obliczyć płace, prowadzić ewidencję czasu pracy itd. Pomaga on w zestawieniu się z US oraz ZUS. Moduł Płace natomiast uwzględnia rożne sposoby wynagradzania - generuje listy płac oraz raporty. Drukuje i potwierdzenia przelewów. Aplikacja Handel uczestniczy w istoty sprzedaży oraz gospodarki magazynowej (ewidencja stanu magazynowego). Dzięki niemu żyje możliwość wystawiania dokumentów magazynowych, sprzedaży, zakupu itd. Jest dumna dla marek mających kilka oddziałów też w sum zgodna z drukarkami i kasami fiskalnymi. Moduł Faktura jest wykorzystywany w terenach handlowych oraz sprzedaży. Umożliwia wystawianie dokumentów sprzedaży (faktury, rachunki). Współpracuje z drukarkami fiskalnymi. Moduł Mała Księgowość został zaś utworzony dla firm, które prowadzą księgowość uproszczoną. Poprawia on w ewidencjonowaniu i obsłudze rozliczeń z ZUS (współpracuje z planem Płatnik). Dzięki niemu wolno robić rozrachunki z tytułami i pracownikami. W należytym stopniu ułatwia analizy dochodowości.