Planeta ziemia woda

Atmosfera, czyli powłoka gazowa otaczająca planetę Ziemię, że żyć wielka za niewybuchową lub wybuchową. Za niewybuchową uważana stanowi w formy, jeżeli nie organizują w niej żadne czynniki wybuchowe, co daje dawanie w niej każdych standardowych produktów.

A za wybuchową, kiedy zachodzą w niej elementy w budów gazu lub pyłu, które ewentualnie można przyjąć za wybuchowe. Atmosfera wybuchowa wybierana jest również mianem strefy zagrożonej wybuchem. Wyznaczanie stref zagrożenia wybuchem rozgrywa się w oparciu o klasyfikację na platformie prawdopodobieństwa oraz czasu występowania atmosfery wybuchowej. Możemy wtedy mówić albo o palnych gazach, mgłach i parach palnych cieszy, albo o palnych płynach.

Pale gazy, mgły i pary palnych cieczy wyróżniają się na trzy strefy: - strefę 0 - cechuje się tym, iż jest przestrzenią, w jakiej stale lub przez duże okresy występuje atmosfera wybuchowa zawierająca substancje palne pod postacią gazów, mgieł i par, - strefę 1 - w jakiej te podstawy palne są tylko czasami, w trakcie normalnego działania, - strefę 2 - w której atmosfera wybuchowa nie występuje podczas normalnego działania, i gdy jest - zachowuje się przez bliski czas.

Natomiast palne płyny wyodrębniają takie strefy jak: - strefa 20 - w której atmosfera wybuchowa pod postacią obłoku palnego pyłu jest stale lub przez długie czasy, - strefa 21 - w jakiej obłok palnego pyłu może spotkać momentami w trakcie prawidłowego działania, - strefa 22 - w jakiej obłok palnego pyłu nie żyje w trakcie prawidłowego działania, a jeśli wystąpi - zatrzymuje się tylko przez krótki okres czasu.

Występowanie stref zagrożenia wybuchem wymaga szczególnego przestrzegania zasad zabezpieczenia oraz higieny pracy.