Planeta ziemia forum

Atmosfera, czyli powłoka gazowa otaczająca planetę Ziemię, że żyć wspaniała za niewybuchową lub wybuchową. Za niewybuchową uznawana istnieje w sytuacji, gdy nie prezentują w niej żadne czynniki wybuchowe, co pozwala wykorzystywanie w niej wszelkich standardowych produktów.

I za wybuchową, kiedy prezentują w niej elementy w stronie gazu lub pyłu, które potencjalnie można uznać za wybuchowe. Atmosfera wybuchowa zaliczana istnieje więcej mianem strefy zagrożonej wybuchem. Wyznaczanie stref zagrożenia wybuchem rozgrywa się w oparciu o klasyfikację na platformie prawdopodobieństwa oraz czasu występowania atmosfery wybuchowej. Możemy wtedy mówić lub o palnych gazach, mgłach i parach palnych cieszy, albo o palnych płynach.

Pale gazy, mgły i pary palnych cieczy dzielą się na trzy strefy: - strefę 0 - cechuje się tym, że jest przestrzenią, w jakiej zawsze pożądaj przez duże okresy występuje atmosfera wybuchowa zawierająca substancje palne pod postacią gazów, mgieł i par, - strefę 1 - w której te substancje palne są tylko czasami, w trakcie normalnego działania, - strefę 2 - w jakiej atmosfera wybuchowa nie występuje podczas normalnego działania, a jeśli występuje - płaci się przez bliski czas.

Natomiast palne płyny wyodrębniają takie dziedziny jak: - strefa 20 - w której atmosfera wybuchowa pod postacią obłoku palnego pyłu występuje stale pożądaj przez długie okresy, - strefa 21 - w jakiej obłok palnego pyłu może przyjść czasami w trakcie normalnego działania, - strefa 22 - w jakiej obłok palnego miału nie daje w trakcie prawidłowego działania, i jeżeli wystąpi - trzyma się tylko przez bliski czas czasu.

Występowanie stref zagrożenia wybuchem wymaga szczególnego przestrzegania zasad zaufania i higieny pracy.