Odpylanie tworzywa

Zgodnie z zasadami dyrektyw UE, wchodzącymi na placach państw europejskich już z dłuższego okresu, wszelkie obiekty, jakie są eksploatowane w warunkach zagrożenia wybuchem, powinny być instalacje przeciwwybuchowe wspólne z regułami ATEX.

Dyrektywy nakazują stosowanie urządzeń z dokumentami oraz wyposażanie celów w plany odpylające zapewniające optymalni poziom zabezpieczenia oraz zapobiegające robienie się pyłów stwarzających zagrożenie wybuchem.

W realizacji, działanie razem z zasadami ATEX, zmniejsza się zatem do wykorzystania atestowanych i certyfikowanych organizacji oraz narzędzi oraz konieczności zainstalowania instalacji odpylających, oczyszczających atmosferę i planujących zagrożenia.

Odpylanie ATEX “atex dust extraction” – specyfika
Należy dostosować ją do wymogów konkretnego przedsiębiorstwa. W dorosłym uproszczeniu wymogi dyrektywy można sprowadzić do dania stałego odpylania i oczyszczania powietrza oraz powierzchni (np. podłóg) z skupiających się tam pyłów. Oznacza to możliwość:
– użycia miejscowych odciągów – o ile istnieje ostatnie odpowiednie i prawe odciągi takie należy zamontować w sąsiedztwie (bezpośredniej bliskości) sprzętów emitujących zanieczyszczenia, czy na przykład pyły farb lub pyły drewna. Odciągi mogą być ruchome lub nieruchome, w realizacji odpylanie ATEX najczęściej kładzie się na ramionach samonośnych, potężnych ssawach i / lub okapach przemysłowych,
– zastosowania odkurzaczy przemysłowych do normalnego oczyszczania powierzchni podłóg wokół newralgicznych maszyn oraz akcesoriów (takimi akcesoriami są wszelkiego typu obrabiarki), regularne usuwanie pyłów i osadów odkładających się na podłodze eliminuje ryzyko powstania ładunków elektrostatycznych, skier i, stanowiących ich bliskim następstwem, pożarów,
– stosowania urządzeń certyfikowanych w sposobie ATEX i myślenia instalacji (w współczesnym instalacji odpylających) spełniających wymogi dyrektywy.