Odpylanie hal

Dyrektywa 94/9/WE (ATEX) to krok normatywny, który korzysta się również do urządzeń kiedy również systemów kontrole. Omawiane urządzenia przeznaczone są w głównej wadze do stosowania ich w powierzchniach zagrożonych wybuchem metanu lub pyłu węglowego. Zasada obecna istnieje materiałem Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 marca 1994.

Jednak w polskim systemie prawnym została ustalona na bazie Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 22.12.2005r. Dz.U. Nr 263, Poz. 2203 Głównym zamierzeniem informacji jest przede każdym zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich uzyskujących się do narzędzi oraz układów ochronnych danych do spożycia w przestrzeniach zagrożonych wybuchem właśnie metanu bądź też pyłu węglowego. Dyrektywa ma jednak zastosowanie zarówno do urządzeń a oraz systemów ochronnych oddanych do spożycia w strefach zagrożonych wybuchem. Jednocześnie należy zauważyć, że wraz omawiana informacja dotyczy urządzeń zabezpieczających, sterujących oraz regulacyjnych. Urządzenia te obraca się do użytku poza omówionymi strefami ale które wjeżdżają na bezpieczne funkcjonowanie do narzędzi i stylów ochronnych przeznaczonych do gruntu w okolicach zagrożonych wybuchem. Istnieją wyłączenia stosowania dyrektywy ATEX. Omawianej dyrektywy nie wykorzystuje się między innymi do wyrobów medycznych, które użytkowane są w gronu medycznym. Nie sięga się jej także do sprzętu przeznaczonego do użytku domowego, sprzętu ochrony osobistej, statków, środków transportowych. Niniejszy akt prawny Unii Europejskiej posiada specjalne wymagania, które zwrócone są w poszczególnych normach. Ponadto klasyfikuje sfery zagrożone wybuchem, jakie dostają się w Dodatku nr I do dyspozycji 1999/92/WE ATEX137 z dnia 16.12.1999 "O minimalnych wymaganiach zwiększających bezpieczeństwo i ochronę zdrowia pracowników potencjalnie narażonych przy działalności w rejonach z atmosferą wybuchową". Dania a sposoby ochronne mogą być przedmiotem innych dyrektyw, dotyczących różnych aspektów a które również przewidują umieszczenie na nim znaku CE. Znak ten winien być ważny, czytelny i pewny. Obecną dyrektywę zastąpi nowa zasada ATEX 2014/34/UE. Stanie się to dnia 20 kwietnia 2016 r.