Obowiazek instalacji kasy fiskalnej w 2014

Prowadzimy sklepem, w jakim obrót ewidencjonujemy przy wykorzystaniu kasy. Bardzo często, klienci za nabyty towar chcą dać w walucie obcej, zwykle w euro. Czy ewidencja na kwocie fiskalnej w dalekiej walucie jest możliwa?

W kontrakcie z art. 111 ust. 3a pkt 1 ustawy o VAT prowadząc ewidencje używając kas podatnicy podatku VAT są zobowiązani do robienia wydruku paragonu fiskalnego albo faktury z każdej sprzedaży, a także do wydawania wydrukowanego dokument klientowi.

W § 10 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia odnośnie warunków technicznych, podobnie gdy w § 8 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia dotyczącego kas, który ma dane, które powinny dostawać się na paragonie fiskalnym, obowiązkowo musimy oznaczać walutę, w jakiej ewidencjonowana jest sprzedaż, przynajmniej przy całej kwocie sprzedaży brutto.

Główne kryteria i warunki techniczne, jakie potrzebują spełniać kasy rejestrujące zapisane są lecz w artykule 2 rozporządzenia odnośnie warunków technicznych.

Tak dlatego, w sprawę § 14 ust. 1 tego zdecydowania program do sprzedaży w interesie powinien posiadać m.in. funkcję: umożliwiającą podatnikowi wprowadzanie zmiany nazwy waluty, w jakiej rejestrowana jest sprzedaż, czy jej skrótu, a także zaprogramowania danej zmiany z wyprzedzeniem poprzez wprowadzenie daty i czasu zmiany; zapisania chwili i czasu rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży w obcej walucie w myśli fiskalnej, a ponadto przeliczenia sumy kwoty sprzedaży brutto na inne waluty, przy czym wynik przeliczenia zgodnie z daniem kursu i złożeniem zapłaty pragnie być objęty na rachunku fiskalnym po logo fiskalnym z logo danych walut; przeliczenie musi stać wykonane z dokładnością nie krótszą niż sześć znaków po przecinku, a efekt przeliczenia musi zostać zaokrąglony do dwóch znaków po przecinku.

I do oznaczenia skrótu nazw walut obcych przyjmuje się oznaczenia, które są używane przez Nasz Bank Polski.

Zatem, jeśli podatnik ma cel prowadzić sprzedaż materiałów na sytuacja konsumentów, którzy uiszczają wartość w walutach obcych, więc co do zasady, musi posiadać kasę fiskalną, wyposażoną w pozycję, która da przeliczenie kursu walut.

Z formy, która stała odtworzenia w badaniu można wywnioskować, iż nagroda za nabyte towary planuje być pobierana w euro, w momencie gdy wartość umowie będzie oddana w złotówkach. Przepisy, które dotyczą VAT nie regulują kwestii, jaki kurs waluty musimy dopuścić do przewalutowania kwoty złotówkowej na euro.