Nowa dyrektywa atex 2016

Dyrektywa ATEX jest informacją Unii Europejskiej. Oddaje się w głównej wadze do życzeń które wymagają być wypełnione przez produkt, który pozostawiony jest do zastosowania w strefach zagrożonych wybuchem. Określa urządzenia, a jeszcze systemy ochronne, które dedykowane są do wykorzystywania we wspomnianych powyżej strefach.

 

Samo określenie ATEX uznaje się z języka francuskiego – “ATmospheres EXplosives”, co świadczy Wybuchowe Atmosfery.
Dyrektywa używa się tylko do wymagań zasadniczych. Należy wspomnieć, że od dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa informacja ATEX 2014/34/UE.
W obecnej dyrektywie wymagania szczegółowe podawane są w normach. Natomiast świadcząc o wymaganiach nie objętych dyrektywą ani normami, to zależą one regulacjom wewnętrznym w konkretnych krajach członkowskich.
Przedmiotowa dyrektywa przedstawia się obligatoryjnością. Jej przedmiotem jest przede każdym zapewnianie bezpieczeństwa w przestrzeniach zagrożonych wybuchem dostaną we wszelkich państwach Unii Europejskiej. Dyrektywa ATEX ogranicza się do popularni składowych, wtedy jeśli są stanowienie dla bezpiecznego funkcjonowania sprzętu i układów ochronnych. Zwraca się oraz do urządzeń, które urządzane są poza atmosferą potencjalnego wybuchu, i których obecność że posiadać bezpośredni pomysł na sprzęt ochronny wykorzystywany w takiej atmosferze.
Dyrektywy ATEX nie rzuca się do aparatury medycznej, narzędzi i systemów ochronnych danych do specjalistycznego korzystania w obecności materiałów wybuchowych lub niestałych substancji chemicznych, sprzętu ochrony osobistej, statków pełnomorskich i morskich jednostek pływających, sprzętu przeznaczonego ale do użytków wojskowych oraz większości środków transportu.
Dla wszystkich wyrobów przeznaczonych do podawania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem wymagania pełne i dostarczające dla konkretnych szkół i klasy wyrobów objętych dyrektywą ATEX są wprowadzone w Załączniku II.
Dania a systemy ochronne potrafią stanowić tematem jeszcze innych dyrektyw, dotyczących różnych wyglądów a które dodatkowo przewidują danie na nim znaku CE.