Najchetniej wybierane oprogramowaniem przez biura rachunkowe

Biuro rachunkowe jako podmiot gospodarczy oferuje usługi w zakresie rachunkowości, prowadzenia dokumentacji kadrowej i płacowej. Usługi te wykonuje na rzecz innych podmiotów gospodarczych i instytucji, a także osób fizycznych.
Zawierając umowę zleceniobiorca, czyli biuro rachunkowe, zobowiązuje się do wykonywania obowiązków związanych z przestrzeganiem prawa podatkowego, prawa pracy, a także praw związanych z ubezpieczeniem społecznym.


Optima Biuro Rachunkowe zostało stworzone, żeby uprościć pracę biur rachunkowych, wykonujących seryjnie różnego rodzaju operacje. Moduł Optima jest ściśle połączony z biurem rachunkowym, dlatego wszystkie dane mogą być aktualizowane i synchronizowane na bieżąco. Umożliwia to księgowemu rozpoczęcie pracy bez dodatkowego logowania się.
W zależności od wielkości i rodzaju firmy można wykorzystać różne moduły jakie zawiera program Optima Biuro Rachunkowe.
I tak np. moduł Księgi Podatkowe umożliwia łatwą obsługę księgową firm. Pozwala na rozliczenia z Urzędem Skarbowym, zgodnie z najnowszymi przepisami. Inny moduł Księga Handlowa pozwala na prowadzenie ksiąg zgodnie z najnowsza ustawą o rachunkowości. Procesy księgowania są w pełni zautomatyzowane. Moduł ten ewidencjonuje podatek Vat. Umożliwia także przesyłanie deklaracji w sposób elektroniczny.
Kolejny moduł Środki Trwałe daje możliwość biurom rachunkowym prowadzenia dla klienta ewidencji środków trwałych, a także wartości prawnych i niematerialnych. Pozwala także na rozplanowanie amortyzacji. Automatycznie księguje także odpisy amortyzacyjne, rejestruje historię środka trwałego.
Moduł Kadry i Płace nalicza i drukuje deklaracje podatkowe, wylicza składki ZUS. Umożliwia biurom rachunkowym prowadzenie pełnej dokumentacji kadrowo-płacowej. Współpracuje z programem Płatnik.  Koryguje listy płac oraz wysyła deklaracje do Urzędu Skarbowego. Wszystko to dzieje się zgodnie z najnowszymi przepisami, które są ciągle aktualizowane.
Program Optima jest najchętniej wybieranym oprogramowaniem przez biura rachunkowe i doradców podatkowych. Jest dostępny w wersji stacjonarnej i modelu usługowym dostępnym przez internet.