Ksiegowosc elk

Butla hrd istnieje toż specjalna butla, która wyposażona stanowi w szybko-otwierający się zawór. Przedmiotowe butle liczą w sobie środek gaśniczy, który jest pod stałym ciśnieniem. Budowa omawianej butli pozawala na znacznie szybkie wprowadzenie środka gaśniczego we wnętrze chronionego urządzenia.

Butle hrd używane są przede ludziom do ochrony przeciwpożarowej aparatów w spraw zagrożenia, na przypadek gdy chodzi o materiały łatwopalne. Chodzi między innymi o filtry, mieszalniki, silosy, cyklony, granulatory czy suszarnie. Ponadto butle można zastosować jako obronę przed wybuchem aparatów, kanałów, przewodów, zbiorników, chodzi tutaj o środowiska, gdzie są pyły klasy ST1-ST3 oraz gazy i mieszaniny hybrydowe. Istnieje ostatnie prawie każda gałąź przemysłu. Należy mieć, że te urządzenia wymagają być sformułowane w certyfikatach, i dokładnie chodzi o system tłumienia wybuchu oraz bariery gaszącej. W przypadku wybuchu chodzi o certyfikat jednostki notyfikowanej FSA nr: FSA 09 ATEX 1595X. Choć w przypadku bariery gaszącej chodzi o certyfikat jednostki notyfikowanej FSA nr: FSA 09 ATEX 1596X.

Dopuszczalna objętość butli wynosi pięć litrów. Butle muszą istnieć zawarte szczelną, stalową membraną. Omawiane butle w żaden rozwiązanie nie mogą działać zagrożenia podczas prac serwisowych. Butle należy aktywować napięciem minimum 100/300V, w projektu uniknięcia aktywacji przypadkowym napięciem. Są niewątpliwie butle hrd o bardzo większej masy także w kontakcie z tym wytwarzane są proporcjonalnie większym napięciem. Typowe butle wypełnianie są proszkiem. Mieszanka tego proszku po rozpyleniu redukuje ciśnienie wybuchu. Służy to poprzez zneutralizowanie wybuchowej atmosfery pyłowej. Tam, gdzie zastosowanie zwykłych butli proszkowych może dostarczyć większe szkody niż korzyści, na przypadek w biznesach farmaceutycznych, obiektach przemysłu spożywczego, zastosowanie właśnie mają butle hrd. Są także butle hrd wypełnione parą wodną. Mają one wodę o temperaturze wyższej niż temperatura wrzenia. Para wodna uważa zbyt zadanie tłumić wybuch. Podsumowując, butle są system tłumienia wybuchu. W wszystkim systemie hrd funkcjonują obok systemu dekompresji o odciążania wybuchu i sposobu izolowania wybuchu.