Kontrola dorazna urzedu skarbowego

Z pewnością niejeden z wielu przedsiębiorców, jaki nie doświadczył osobiście kontroli urzędu skarbowego, dziwi się jak robi taka postać w działalności. Otóż kontrola kasy fiskalnej przez audytora z tytułu jest wprowadzona w profesję osób oddelegowanych w pewnym urzędzie do między innymi takiej działalności, którą jest szukanie urządzeń (kas) na miejscu u przedsiębiorców. Taka rzecz stanowi dla kontrolera niejako chlebem powszednim. Dla inwestorowi – szybko nie. Zastanówmy się więc, jak praktycznie wygląda taka kontrola kasy fiskalnej przez kontrolera z urzędu oraz co będzie punktem tego specjalnego audytu?

http://erp.polkas.pl/wdrozenie-systemu-informatycznego-a-koszty/Optymalizacja procesów biznesowych czyli jak obniżyć koszty w Twojej firmie? | Systemy ERP | POLKAS

Przede wszystkim musimy sobie uświadomić, iż obowiązkiem kontrolera jest ocenienie stanu technicznego kasy. Czy wszystko działa poprawnie? Czy wszystko jest rejestrowane należycie? Czy by na pewno przedsiębiorca zawsze “nabija” paragony? Czy odnajdą się jakieś niedociągnięcia pod względem niesprawnych modułów i technikaliów w {kasie?|sumie?|kwocie?|walucie?|kieszeni?} To właśnie wybrane z wysokiego spektrum pytań, na jakie musi sobie odpowiedzieć dobry kontroler.

Poza tym, niewątpliwie w gestii kontrolera jest także sprawdzenie jakości obsługi. Kontrola kasy fiskalnej przez audytora z urzędu miesza się również z zainteresowaniem pracownika skarbówki pod kątem książek serwisowych, jak i raportów. Oprócz tego, kontroler może te sprawdzić szeroko rozumianą prawidłowość tzw. zaprogramowania kasy.

Oczywistą kwestią jest także, że pracownik przeprowadzający kontrolę z łatwością dostrzeże lub w ogóle posiadamy kasę fiskalną. Wszyscy ci, którzy zdecydowali zignorować konieczność jej mienia, mogą wówczas odnaleźć się w problemie. Istotne istnieje i, ażeby kasa była zarejestrowana.

Bardzo wymowne istnieje więc, czy wydajemy klientom paragony. Bo jeśli kontroler podszyje się – powiedzmy – pod mężczyzny (nie mówiąc od razu kim istnieje zaś z jaką misją do nas przybył), to wtenczas łatwo możemy “spotkać” na ostatnim, iż nie wydajemy paragonu przy transakcji. Tak dlatego pozytywnym automatyzmem, który reguluje się zrobić jest wydawanie klientom paragonów bezpośrednio po transakcji.

Kończąc, wspomnijmy więcej o tym, że kasy fiskalne elzab kontrolowane przez pracownika z urzędu skarbowego skupiają się również, ze daniem uwagi na plomby, a zarówno na numer ewidencyjny kasy.