Kolposkopia madalinskiego

Kolposkop to firma urządzenia optycznego stosowanego podczas badania kolposkopowego, które liczy na uwag powierzchni szyjki macicy, dolnej partie jej kanału oraz pochwy i sromu. Niestety, coraz w ubiegłym wieku kolposkopia była powszechnie niedoceniania i używana jako badanie kłopotliwe i trudne, a i nieobiektywne. Współcześnie ale można zaobserwować diametralną zmianę stanowiska dotyczącego badań kolposkopowych, których zadanie wzrosło dzięki umożliwieniu niebywałego rozwoju w diagnostyce patologii szyjki macicy. Kolposkopia uczyniła możliwym błyskawiczne rozpoznanie anomalii ginekologicznych i podjęcie właściwych decyzji odnośnie terapii. Badanie za pomocą kolposkopu pozwala zidentyfikować przedkliniczne postaci raka szyjki macicy, zaś badanie w tym stadium oznacza całkowitą wyleczalność nowotworu. Gdy szybko zostało powiedziane, profesjonalny kolposkop pomaga nie tylko bierną obserwację, ale jednocześnie diagnostykę szyjki macicy pod kątem domniemanym zmian nowotworowych. Badanie kolposkopowe pozwala trafnie rozpoznać stopień zaawansowania nadżerki oraz ocenić, czy mamy do postępowania ze zmianą faktycznie szkodliwą dla zdrowia kobiety. Lekarz specjalista za pomocą kolposkopu można osiągnąć również wulwoskopii, czyli oględzin zewnętrznych narządów płciowych. Nowoczesna technologia brana w kolposkopach praktycznie zupełnie wyeliminowała problem dyskomfortu u pacjentek poddawanych badaniu kolposkopowemu. Wykorzystana w niniejszych narzędziach optycznych zaawansowana elektronika tudzież pantografy idące na precyzyjnych ruch wielopłaszczyznowy wykonały badania za pomocą kolposkopu spokojnymi i dużymi, co niweluje wszelkie wcześniejsze niedogodności. Ponadto, większość tych kolposkopów może stać i wyposażona w kamery cyfrowe zezwalające na udokumentowanie przebiegu pytania bądź wykonania archiwizacji cyfrowej na nośnikach elektronicznych.