Klasyfikacja i ocena zagrozen naturalnych

Każde przedsiębiorstwo, w którym rozwiązuje się technologie połączone z ofertą wystąpienia zagrożenia wybuchem, jest przymuszone do posiadania certyfikatu zabezpieczenia przed wybuchem. Przepisy prawa wymagają również, aby taki materiał został zatwierdzony przez pracodawcę np. dyrektora zakładu, prezesa, właściciela przedsiębiorstwa itp.

Dokument zabezpieczenia przed początkiem jest dokładny przez przepisy prawa unijnego oraz przez wewnątrz krajowe normy. Ściśle określone zasady precyzują co powinno się odnaleźć w dokumencie, w której kolejności poszczególne dane powinny stanowić udzielane do danych.

Dokument podzielony istnieje na trzy części.

Ważna z nich prezentuje wszystkie porady dotyczące zagrożenia wybuchem. Precyzyjnie prezentuje się przebywające w biurze przestrzenie zagrożenia wybuchem. W zależności od części oraz siły zagrożeń szykuje się klasyfikacji przestrzeni na powierzchnie zagrożenia wybuchem. W ważnej połów dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem wybiera się również krótkie zestawienie będących środków ochrony.

Druga połowę dokumentu zawiera istotne informacje, połączone z oceną ryzyka i ryzyka wybuchu. Charakteryzuje się sposoby zapobiegania wybuchowi oraz podaje się na drogi ochrony przed negatywnymi skutkami wybuchu. Druga cześć precyzuje również technologiczne oraz organizacyjne środki ochrony.

Trzecia część dokumentu chronienia przed wybuchem komponuje się z wieści oraz dokumentów uzupełniających. Spotykają się tutaj protokoły, świadectwa, potwierdzenia i technologii. Najczęściej są one przedstawiane w strukturze uporządkowanego wykazu lub zestawienia bez załącznika.