Kasa fiskalna latwa w obsludze

Na początek warto wspomnieć co liczy serwisowanie kas fiskalnych: fiskalizację kasy, konieczne przeglądy techniczne, wszystkie naprawy pisane w ciągu gwarancji a po upływie gwarancji, a dodatkowo niezbędne czynności konserwacyjne. Dodatkowo serwisant kasy fiskalnej odpowiada za wpisy do prace serwisowej i zgłasza fiskalizację kasy do US.

Kasy fiskalne tarnów sprzedaje swoim klientom dodatkowe usługi: szkolenia z poziomu obsługi kas fiskalnych, a też ulga w dobrym zaprogramowaniu nazw towarowych oraz stawek PTU.

http://www.comarch-polkas.pl/oferta/program-do-obslugi-magazynu/

W porządku obowiązkowych przeglądów technicznych serwisant przeprowadza następujące czynności: – ocenia stan plomb kasy natomiast ich zgodność z wpisami w sztuce serwisowej i dokumentacji serwisu, – sprawdza program kasy, jego możliwość, zgodę z wpisami w książce kasy i dokumentacją serwisu, – sprawdza poprawność działania kasy, zwłaszcza w zakresie emisji dokumentów fiskalnych, – ocenia stan obudowy kasy, pamięci fiskalnej, płyty ważnej i elementu fiskalnego co do zgodności z faktami konstrukcyjnymi, – sprawdza poprawność pracy wyświetlacza konsumenta, – wynik przeglądu łącznie z zaleceniami wpisuje w sztuce serwisowej.

Ciekawostki: 1. Konieczny przegląd techniczny pragnie być stworzony również wtedy, kiedy użytkownik kasy zawiesił naszą energia lub z każdej przyczyny zaprzestał rejestrowanie ruchów na kasie fiskalnej, tylko nie wyrejestrował kasy. 2. W porządku przeglądu technicznego określane są przede wszystkim te segmenty konstrukcyjne kasy, jakie są odpowiedzialne za rejestrowanie obrotów i których nieprawidłowe działanie mogłoby wpłynąć na niskie wyliczanie podatków. Tak a w ciągu przeglądu serwisant nie wyszukuje usterek, które wpływają na funkcjonowanie kasy, ani i nie sprawdza, lub nowe czynniki urządzenia, np. mechanizm odpowiedzialny za drukowanie, zasilanie – działają dobrze. Oczywiście, klient może poprosić serwisanta o sprawdzenie stanu kasy i komunikację uszkodzonych elementów, lecz będą to czynności wykonywane poza przeglądem technicznym.