Kasa fiskalna gorzow

Na miejsce Europy dochodzi rocznie do jeszcze dwóch tysięcy eksplozji substancji łatwopalnych, pyłów oraz gazów, które dopuszczają do dewastacji maszynerii, uszkodzeń mebla i domów, oraz nie rzadko oraz do utraty ludzkiego życia. Do początku może sprawić powstanie atmosfery wybuchowej, będącej następstwem sytuacji, gdy mieszanina powietrza, gazów palnych, par bądź pyłów jest produkowana, przetwarzana i składowana w obecności tlenu. Największe prawdopodobieństwo atmosferą wybuchową zachodzi zazwyczaj w urzędach chemicznych, zbiornikach, rafineriach, elektrowniach, lakierniach, stacjach uzdatniania wody oraz portach morskich natomiast na lotniskach. Dyrektywa ATEX powstała jako dobrowolna reguła dla sprzętu sprzedawanego w Grup Europejskiej, i stosowanego w centrum wrażliwym na niebezpieczeństwo eksplozji. Od chwile wpadnięcia w utrzymanie dyrektywy ATEX całe tego rodzaju urządzenia muszą posiadać certyfikat ATEX a być opatrzone odpowiednim symbolem. Omawiana dyrektywa ATEX 94/9/EC nakazuje producentom obowiązek dostarczania sprzętu elektrycznego do użycia w potencjalnie zagrożonej wybuchem sferze wyłącznie opatrzonych odpowiednim certyfikatem. Pracowników ma natomiast dyrektywa ATEX 99/92/EC określająca wymogi poprawy BHP osób grających w medium narażonym na eksplozję. Sama dyrektywa ATEX 94/9/WE jest przyjmowana do sprzętów mających swoje źródło zapłonu, bo w ich sukcesie jest możliwość wyładowania elektrycznego, powstania elektryczności statycznej oraz większych temperatur. Choć dyrektywa ATEX jest dokładnym rozporządzeniem, to wśród korzyści wynikających z podporządkowania się temu właściwi można wymienić:

zapewnienie bezpieczeństwa miejsca pracy dla gości w zakładach przemysłowych, ograniczenie strat ekonomicznych powstałych wskutek ewentualnych awarii lub przestojów w pracy, zapewnienie wymaganej jakości urządzeń do obrotu handlowego na kraju Unii Europejskiej, koordynacja służb bezpieczeństwa oraz higieny pracy oraz jednostek dorosłych.