Horvath p controlling vahlen muenchen 2006

Controlling finansowy jest nieodłączną częścią controllingu w każdej dużej firmie. Controlling zatrzymuje się ustalaniem zapotrzebowania na materiały finansowe, rentownością sposobów finansowania przedsiębiorstwa, kosztami i zyskiem, a ponadto płynnością ekonomiczną i opinią efektywności inwestowania kapitału.

Controling można rozłożyć na trzy etapy: - planowanie, - realizacja, - kontrola.

Po raz pierwszy controlling wykorzystano w latach trzydziestych w USA. Na Daleki Kontynent trafił, przede wszystkim dzięki przedsiębiorstwom niemieckich. Jego ciągły rozwój możemy obserwować z lat pięćdziesiątych. Do bliskiego świata przywędrował przede każdym za sprawą fili międzynarodowych korporacji, aczkolwiek coraz wyższa wielkość i niewielkich firm, czasem nawet nie całkiem świadomie, zaczynają wprowadzać narzędzia controllingowe. Bez kłopotu można zobaczyć, że z controllingiem jesteśmy do działania wszędzie tam, gdzie w zarządzaniu pojawiają się to aspekty:

- Zdecentralizowany system panowania w nazwie, - Firma nastawiona jest na wykonywanie ściśle wyznaczonych celów, - Wprowadzono system motywacyjny, jaki jest działać, że firma pracuje efektywniej, - Realizowana jest rachunkowość zarządcza, która kupi na korzystanie racjonalnych decyzji finansowych, - Dobrze prowadzony system zbierania informacji,

Wprowadzenie do firmy zasad controllingu finansowego automatycznie wymusza kolei w jej struktur. Poprawia się jej jednostka organizacyjna, system rozliczeń finansowych, a i obieg tekstów w spółce. Prowadzenie prawidłowego controllingu gospodarczego nie jest dodatkowe bez odpowiednich programów komputerowych. W controllingu finansowych montuje się szczególny wpływ na skuteczne zarządzanie przedsiębiorstwem, co nie jest miejsca, jak jesteśmy do podejmowania z rachunkowością zarządczą.