Gotowanie udziec z indyka

Tłumaczenia ustne umożliwiają komunikację pomiędzy rozmówcami wysławiającymi się w dwóch nowych językach polecanych albo w sukcesu, gdy jedna z osób podaje się językiem migowym. Sama czynność określana mianem tłumaczenia ustnego, to wybieranie identycznego znaczenia między ludźmi pracującymi innymi językami, zaś celem tej czynności jest nawiązanie komunikacji i przekazywanie informacji. Tłumaczenia ustne w przeciwieństwie do tłumaczeń pisemnych, dzieją się w momencie teraźniejszym, co oznacza, iż przekład wypowiedzi zawsze robiony istnieje na bieżąco. Istnieje kilka metod tłumaczenia ustnego, a najbardziej częstymi i powszechnie stawianymi są tłumaczenia symultaniczne oraz konsekutywne. Tłumaczenia ustne symultaniczne używane są podczas międzynarodowych konferencji, gdzie wypowiedzi zagranicznych gości tłumaczone są przez specjalistów wysłuchujących przemówień przez słuchawki w dźwiękoszczelnych kabinach.

Symultaniczność tych przekładów liczy na równoczesnej translacji ze słuchu, gdzie komunikat docelowy powstaje już po usłyszeniu uwag w języku wyjściowym. Tłumaczenia ustne konsekutywne wynikają z zmiany sytuacji, kiedy tłumacz rozpoczyna interpretowanie i translację tylko po wykonaniu wypowiedzi przez prelegenta. Zwykle tłumacz konsekutywny leży w pobliżu rozmówcy podczas wysłuchiwania mówcy oraz pisze w trakcie notatki, a później wygłasza przemówienie w stylu docelowym imitując możliwie najwierniej stylistykę oryginalnej wypowiedzi. Każda z wymienionych technik tłumaczeń ma własne decyzje oraz zalety, więc nie sposób jednoznacznie orzec o mocy którejś spośród nich. Rzecz jasna, są jeszcze nowe metody tłumaczenia ustnego (np. tłumaczenie szeptane, tłumaczenie zdanie po daniu lub tłumaczenie a vista), które stanowią charakter bardziej normalny a nie wymagają aż tak wspaniałego zaangażowania jak wcześniej wymienione techniki, stąd znajdują zastosowanie podczas spotkań nieformalnych.