Gaszenie pozaru zasady

Pożary, które ponoszą w osobnych pomieszczeniach, o małej kubaturze najczęściej są gaszone przy zastosowaniu pary wodnej. Parę łączy się w miejscach, w których masa wynosi około 500 m3. Powinny więc żyć miejsca szczelne. Para jako materiał gaśniczy tzw. "steam fire extinguishing" na otwartych powierzchniach nie potrafi istnieć wykorzystana, ze względu na jej dużo niski ciężar właściwy, co miesza się na niezarabianie odpowiedniego stężenia gaśniczego.

Też w przypadku małych,ale nieszczelnych pomieszczeń zastosowanie pary gaśniczej jednocześnie jest kilku ekonomiczne i funkcjonalne.

Do najczęściej spotykanych pomieszczeń, w których pobiera się parę wodną do zabezpieczenia i zapobiegania pożarów są: suszarnie materiałów łatwopalnych oraz drewna, przepompownie produktów naftowych, kotły wulkanizacyjne, kolumny rektyfikacyjne oraz statki. Ten zabieg gaśniczy zaczyna się też do ugaszania pożarów ciał stałych, jakie nie potrafią być ugaszone w sukcesie kontaktu z wodą.

Para wodna pewno istnieć jednocześnie wykorzystywana do gaszenia pożarów cieczy, których temperatura wynosi co najmniej 60°C. Gaszenie lub zabezpieczenia miejsca pożaru parą wodną będzie ostatnim znacznie aktywne im większa będzie temperatura zapłonu cieczy.

Zastosowanie pary wodnej powoduje rozcieńczenie palnych alkoholi w przestrzeni spalania. Następuje również obniżenie stężenia tlenu do takiej wartości, przy której złe jest dalsze spalanie. W mieszaninie par i alkoholi w terenie strefy spalania i zagrożenia pożarowego 35% stężenie pary wodnej powoduje zahamowanie procesu palenia oraz brak dalszej możliwości spalania.

Proces gaszenia jest daleko dużo skuteczny przy użyciu pary nasyconej, która kierowana jest pod ciśnieniem od 6 do 8 atmosfer.