Gaszenie pozaru traw

Podczas prób gaszenia pożarów dużo ludzi odruchowo sięga po wodę. Stanowi zatem najwspanialszy a znacznie atrakcyjny środek gaśniczy. Jednak strażacy, specjaliści z gaszenia pożarów, nie ciągle się na nią zamierzają. Wybór środka gaśniczego zależy od palącego się materiału.

Piany gaśnicze Piany gaśnicze doskonale zbierają się między innymi podczas pożarów cieczy palnych takich jak benzyna czy alkohole. Pianą nie można gasić palących się metali alkalicznych czy instalacji elektrycznych i wszelkiego co mówi z wodą. Z kolei proszki gaśnicze mają najwyższe użycie. W relacji od posiadanego składu mogą być brane do gaszenia niemal każdych palących się materiałów. Gazy gaśnicze, z których najtańszy jest dwutlenek węgla, pomocne są w gaszeniu pożarów węgla kamiennego, koksu i siarki też takich metali jak potas, sód, wapń, żelazo i cynk. I woda doskonale spełnia nasze postanowienie w zetknięciu z palącymi się ciałami stałymi pochodzenia organicznego, gdy na przykład drewno, papier, węgiel, słoma.

Steam fire extinguishing czyli para jako materiał gaśniczy Podobne życie jak woda jest para jako środek gaśniczy (steam fire extinguishing). Potrafi być wykorzystywana w przypadkach płonięcia tych samych produktów. Zasadnicza różnica między parą i wodą polega na tym, że wodę można stosować w nieznanym miejscu, a parę zdecydowanie w zamkniętych pomieszczeniach o pojemności nie dłuższej niż 500 metrów kwadratowych. W większych mieszkaniach działanie pary prezentuje się nieefektywne. Do pewnego gaszenia pożarów wskazana istnieje nie tylko znajomość środków gaśniczych odpowiednich do innych substancji, ale również zasady ich oszukiwania i dawania w obszar pożaru.