Filtr ppylkowy

W wielu gałęziach przemysłu przechodzimy do tworzenia z potrzebą odpylania pyłów, które składają mieszaniny pyłowo-powietrzne wybuchowe. Są zatem podstawowe procesy związane z zmianą węgla kamiennego, drewna w przemyśle drzewnym, biomasy, pyły organiczne pojawiające się w sektorze spożywczym, pyły tkwiące w sektorze chemicznym, itp. Atex dust collector, to odpylacz wybuchowy jaki został wykonany zgodnie z unijną dyrektywą Atex.

Dla odpylania mieszanek pyłowo-powietrznych wybuchowych korzystamy w możliwości narzędzia i pełne instalacje zrobione zgodnie z prawą dyrektywą 94/9WE ATEX. Potrafią stanowić one stosowane dla odpylania pyłów należących do grupy wybuchowości St1 i St2. Nasze organizmy filtracyjne mają kategorie 3D. Osiągnie obecne na dawanie ich w dowolnym miejscu, jaka stanowi zakwalifikowana do strefy niezagrożonej wybuchem jak ponadto w okolicach 22 zagrożenia wybuchem.

Dla zabezpieczenia urządzeń jesteśmy dwie podstawowe metody:

Metoda tłumienia wybuchu Technika ta używa systemy automatycznie działające na początek ciśnienia wybuchowego i zmniejszające w zarodku powstający wybuch. Sposób jest urządzony w czujniki ciśnienia, które znajdują powstający wybuch, przedstawia go do centrali, jaka z kolei rozpoczyna uruchamianie zawory butli ze środkiem gaszącym. Czas reakcji systemu od wykrycia wybuchu do jego rozwiązania to zaledwie około 60 ms. Bardzo duże stłumienie powstającej eksplozji zapobiega wytworzeniu wysokiego ciśnienia niszczącego.

Metoda odciążania wybuchu Obniża się ona do korzystania wszelkiego rodzaju membran lub paneli dekompresyjnych, które wprowadzają ciśnienie wybuchu z ochranianego urządzenia na zewnątrz. Tym rodzajem, ciśnienie jakie istnieje w ochranianym urządzeniu zostanie ograniczone do cen niestanowiącej zagrożenia. Używamy innego typie wykonania techniczne membran: okrągłe czy prostokątne, płaskie lub wypukłe, urządzone w czujnik zerwania albo nie, stworzone ze określeni węglowej lub kwasoodpornej. Z racji na obszar płomienia wybuchu wyprowadzonego na zewnątrz, niezbędne jest ustalenie strefy niebezpiecznej w powierzchni obok membrany.

Dodatkowo, wykorzystywanie wyznaczonych stref zagrożenia wybuchem w obszarze konkretnej instalacji, całe jej grup i segmenty są dopasowywane w taki forma, aby one jedne nie były przyczyną powstania źródła zapłonu pyłów.