Dyrektywa unijna brrd

Dyrektywa ATEX w własnym systemu prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Odnosi się do produktów danych do karierze w okolicach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe wyroby muszą spełniać rygorystyczne wymagania sprowadzające się nie ale do bezpieczeństwa ale także do opieki zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W pamięć przepisów omawianego aktu normatywnego poziom zabezpieczeń, a ponadto związane z obecnym jakieś procedury oceny w głównej mierze uzależnione są z poziomu zagrożenia środowiska, w którym dane narzędzie będzie działało. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania które musi robić dany produkt, żeby mógł być kojarzony w okolicach zagrożonych wybuchem. Jednak o jakie strefy chodzi? Przede każdym mowa tu o kopalniach węgla kamiennego, gdzie jest bardzo ważne ryzyko wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na siły. Jest ich dwie. W pierwszej grupie uważają się urządzenia, które kieruje się w podziemiach kopalni oraz na powierzchniach, które mogą stanowić zagrożone wybuchem metanu. Druga grupa kojarzy się do urządzeń, które stawia się w obcych miejscach, a jakie mogą stanowić zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania ogólne dla każdych urządzeń wykonywających w powierzchniach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. A bardziej powszechne wymagania można z możliwością znaleźć w wartościach zharmonizowanych.

Należy mieć, że urządzenia zbliżone do roboty w strefach zagrożonych wybuchem winnym być oznakowane znakiem CE. Za znakiem należy zwrócić numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, jaki winien stanowić doskonały, widoczny, niezniszczalny i czytelny.

Jednostka notyfikująca bada cały system kontrole lub jedno zaopatrzenia w projektu zapewnienia współpracy z obecnymi wzorami i wymaganiami dyrektywy. Należy dodatkowo pamiętać, że z dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa zasada ATEX 2014/34/UE.