Dyrektywa ue 244 09

Dyrektywa ATEX w polskim systemie prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Wiąże się do wyrobów danych do czynności w okolicach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe produkty muszą spełniać rygorystyczne wymagania zabierające się nie właśnie do bezpieczeństwa a jeszcze do opieki zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W świadomość przepisów omawianego aktu normatywnego poziom bezpieczeństw, a ponadto powiązane spośród obecnym każde procedury oceny w centralnej mierze zależne są od stanu zagrożenia środowiska, w jakim dane danie będzie pracowało.Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania które musi wykonywać dany produkt, żebym mógł być karany w powierzchniach zagrożonych wybuchem. A o które strefy chodzi? Przede wszystkim mowa tu o kopalniach węgla kamiennego, gdzie jest znacznie wielkie zagrożenie wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na linie. Jest ich dwie. W centralnej grupie otrzymują się urządzenia, które wprowadza się w podziemiach kopalni oraz na powierzchniach, jakie potrafią istnieć zagrożone wybuchem metanu. Druga grupa łączy się do urządzeń, które łączy się w przeciwnych miejscach, ale które potrafią stanowić zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania ogólne dla całych urządzeń grających w powierzchniach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. Oraz bardziej wrażliwe wymagania można z możliwością znaleźć w umowach zharmonizowanych.

Należy pamiętać, że dania zbliżone do pozycji w dziedzinach zagrożonych wybuchem winnym być oznakowane znakiem CE. Za znakiem należy zwrócić numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, jaki winien być widoczny, widoczny, stały i prosty.

Jednostka notyfikująca bada cały organizm kontrole lub samo zaopatrzenia w projekcie zapewnienia zgody z prawymi przepisami i oczekiwaniami dyrektywy. Należy również pamiętać, że od dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa zasada ATEX 2014/34/UE.