Dbanie o wlosy w ciazy

Szybkie tłumienie wybuchu też w jego początkowym etapie rozpowszechniania, stanowi dobry element zabezpieczenia urządzeń przemysłowych, w których początek ma znaczenie, w zamkniętej przestrzeni bądź zamkniętej niecałkowicie. Szybkie wykrycie przyrostu ciśnienia w urządzeniach to pewien z głównych elementów, który zapewnia uniknięcie wybuchu.

Głównym zadaniem systemu HRD jest przeciwdziałanie powstawaniu dużego ciśnienia podczas wybuchu, dzięki temu zmniejsza się powstawanie zniszczeń w budowie, skraca się czas postojów, ale przede każdym podnosi się bezpieczeństwo ludzi. System HRD polecany jest do zabezpieczenia zbiorników i silosów zawierających substancje proszkowe, młynów, mieszadeł, instalacji filtracyjnych, suszarek i wielu podobnych urządzeń przemysłowych. Każdy system, aby działał dobrze i szybko, powinien wiązać się ze specjalistycznych elementów, jakimi są, czujniki ciśnieniowe i optyczne dane w maszynach też w halach produkcyjnych, system sterujący oraz butla hrd zawierająca substancję gaszącą. Strategia działania polega na pomiarze i robieniu wskazań oraz mocnej i doskonałej reakcji. Wykrycie wybuchu rozgrywa się dzięki wykorzystaniu czujników ciśnieniowych, detektorów iskier oraz płomieni. W chwili pojawienia się płomienia bądź iskier lub w postaci, gdy przyrost ciśnienia przekroczy maksymalny, dopuszczalny poziom bezpieczeństwa, błyskawicznie przesyłana jest informacja do centrali zarządzającej, która mówi za przetworzenie danej i w razie potrzeby błyskawiczne otwarcie zaworu butli zawierającej substancję chemiczną. Po podjęciu wykonywania przez system sterujący następuje rozpylenie chemikaliów gaśniczych poprzez wykorzystanie specjalnych dysz, co wpływa bardzo dużym i funkcjonalnym stłumieniem wybuchu. Najistotniejszą cechą, którą charakteryzuje systemu HRD jest czas reakcji, który od momentu wykrycia wzrostu ciśnienia do rozpylenia substancji tworzony istnieje w milisekundach.