Czyszczenie para wodna opinie

Para wodna jest często wykorzystywanym środkiem gaśniczym. Zaczyna się ją wyłącznie w mieszkaniach zamkniętych o małej kubaturze. Zastosowanie pary wodnej do gaszenia na szerokich przestrzeniach nie daje oczekiwanych rezultatów. Para jest zły ciężar praktyczny oraz w warunkach otwartej powierzchni nie osiąga właściwego stężenia gaśniczego.

Chwali się stosowanie pary wodnej w miejscach, których kubatura nie przekracza 500-520 m3. Powinny wtedy stanowić zamknięte pomieszczenia. Wszelkie nieszczelności spowodują zmniejszenie skuteczności gaszenia parą wodną. Najczęściej parę wodną odnosi się do gaszenia pożarów, jakie potrafią stanąć w suszarniach drewna, składowiskach materiałów łatwopalnych, na statkach, przepompowniach produktów naftowych, w pomieszczeniach z kotłami wulkanizacyjnymi czy kolumnami rektyfikacyjnymi. Para, jako środek gaśniczy zapewne stanowić przypisywana do gaszenia pożarów ciał stałych, jakie nie zachodzą w reakcję z wodą w typowych warunkach temperaturowych. Nie określone jest i zastosowanie pary wodnej do gaszenia pożarów, jeżeli palące się materiały, w końca kontaktu z parą wodną ulegną zniszczeniu. Zastosowanie pary wodnej do gaszenia pożarów powoduje obniżenie stężenia tlenu do takiego stanu, przy którym proces spalania jest niemożliwy. Para wodna rozcieńcza palne alkohole w okolicy spalania. Najbardziej wydajne i aktywne jest gaszenie pożarów parą nasyconą, jaka jest kierowana pod ciśnieniem od 6 do nawet 8 atmosfer. Para jako środek gaśniczy "steam fire extinguishing"może być łączona tylko w niniejszych pomieszczeniach, co do których posiada się pewność, że nie pozostają w nich mieszkańce. Z uwagi na znaczne ciśnienie gaśnicze para mogłaby stanowić szkodliwa dla zdrowia, i nawet życia ludzkiego.