Audyt bezpieczenstwa na plywalni

Explosion proof systems to system przeciwwybuchowy, który obejmuje sześć podstawowych działań. Ponieważ jednak każdy przedsiębiorstwo przemysłowe trzeba rozpatrywać indywidualnie, ostateczny zakres koniecznych działań wybierany jest na podstawie audytu bezpieczeństwa wybuchowego. Co ważne organizm prawdopodobnie istnieć traktowany dla pojedynczych urządzeń, fragmentów instalacji, jak też całych, ogromnych zakładów produkcyjnych.

Standardowy system bezpieczeństwa obejmuje:

Identyfikację, a jeszcze ocenę zagrożeń.
Opracowanie oceny ryzyka prawdopodobieństwa wybuchu, oraz w sukcesie nowych inwestycji, więcej na czasie tworzenia.
Wyznaczenie stref zagrożonych wybuchem, w przypadku innych inwestycji, jak wysoko, i na momencie projektowym.
Opracowanie dokumentu, który ochroni przed wybuchem.
Prewencję, czyli zmniejszenie ryzyka wybuchu
Sprawdzenie istniejących i dobór innych urządzeń procesowych i napędów pod kątem pracy w jasnych strefach zagrożenia wybuchem.
Zminimalizowanie źródeł zapłonu atmosfer wybuchowych przez użycie rozwiązań elektrotechnicznych w wykonaniu przeciwwybuchowym, a w współczesnym m.in. rozdzielnic, opraw oświetleniowych, kaset i paneli odpowiedzialnych za sterowanie, osprzętu łączeniowego, wyłączników bezpieczeństwa.
Zminimalizowanie atmosfer wybuchowych poprzez montaż instalacji odpylania, centralnego odkurzania oraz wentylacji.
Ograniczenie skutków wybuchu do pewnego poziomu
Zamontowanie systemu tłumienia wybuchu.
Zamontowanie systemu odciążania wybuchu.
Zamontowanie systemu odsprzęgania wybuchu.

Zakres wdrożenia systemu bezpieczeństwa wybuchowego uzależniony jest znanymi potrzebami zakładu przemysłowego. W planie ich nazwania, eksperci przeprowadzają audyt bezpieczeństwa wybuchowego instalacji procesowych, obiektów oraz hal, które zależą dyrektywie ATEX. W efekcie wykonany zostaje raport, który w sposób jednoznaczny określa krytyczne punkty badanych pomieszczeń. Raport ten stanowi bazą do określenia zakresu systemu, w jakim zostanie on zastosowany w danym sklepie przemysłowym.